Jordi Triola

Assegurances

Quines són les assegurances obligatòries per a particulars?

La legislació preveu una sèrie d’assegurances obligatòries que ha de contractar un particular per a fer front a les seves responsabilitats en diferents aspectes de la vida diària. És imprescindible conèixer-los per a tenir la garantia d’estar coberts enfront de qualsevol responsabilitat. Les assegurances obligatòries per a particulars estan relacionats amb la llar, la caça,

Quines són les assegurances obligatòries per a particulars? Llegeix més »