Jordi Triola

Pensió d’orfandat: Quins són els requisit

La vida pot donar un gir inesperat si més no te l’esperes, i de la nit al dia és possible perdre a un ser estimat. Quan aquesta pèrdua és un dels pares, o tots dos, i ocorre quan estàs en la infantesa o en l’adolescència, la situació és encara més dolorosa. Per desgràcia molts nens la sofreixen, i davant ella l’Estat ofereix una ajuda denominada Pensió d’Orfandat.

En què consisteix i quins requisits té? Fins a quina edat es cobra l’orfandat? Es pot complementar amb una assegurança de vida?

Saber más