Jordi Triola

Quines són les assegurances obligatòries per a particulars?

La legislació preveu una sèrie d’assegurances obligatòries que ha de contractar un particular per a fer front a les seves responsabilitats en diferents aspectes de la vida diària. És imprescindible conèixer-los per a tenir la garantia d’estar coberts enfront de qualsevol responsabilitat.

Les assegurances obligatòries per a particulars estan relacionats amb la llar, la caça, els mitjans de transport i amb l’exercici de l’activitat professional. T’expliquem quals són.

Llista d'assegurances obligatòries que necessito com a particular